Regjeringen vil bedre konkurransen i finansmarkedet