En teleoperatør ved Opplysnin-gen 180 i Lærdal fortalte i retten torsdag at en ukjent mannsperson hadde ringt inn og varslet at han ville drepe Anne Orderud Paust og hennes foreldre i pinsen 1999.

Politiet har lagt ned et omfattende arbeid for å spore opp samtalen, men uten å lykkes. Lensmannsbetjent Rune Utne Reitan ved Nittedal lensmanns-kontor var ansvarlig for prosjektet, og redegjorde i retten i formiddag for det møysommelige, men forgjeves arbeidet.

- Vi sjekket alle inngående samtaler til Opplysningen 180 i Lærdal i perioden 6.4. til 15.5. i 1999. Dette gjaldt samtaler fra østlandsområdet med en varig-het på mer enn fem minutter, forklarte lensmannsbetjent Utne Reitan.

Dette omfattet totalt 513 samtaler. Flere av oppringningene ble foretatt fra bedrifter, blant annet fra Sentralsykehuset i Akershus.

- Disse samtalene er registrert på bedriftenes hovednummer. Vi har ikke klart å spore opp hvilke apparater disse samtalene er foretatt fra, sa Utne Reitan.

Totalt endte etterforskerne opp med en persondatabase på 23 947 personer. De aller fleste av dem er oppsøkt personlig, og spurt om å gjøre rede for sine oppringinger til 180 i den aktuelle perioden.

- Dessverre har vi ikke klart å finne «180-mannen», sa lensmannsbetjenten.

Etterforskerne festet seg spesi-elt ved to samtaler. Den ene fant sted fra bopelen til Kristin Kir-kemo Haukeland. Et firma som heter Norges Budtransport leier et kontor der. Flere personer har tilgang til denne telefonen, og politiet har ikke funnet ut hvem som ringte derfra til Opplysnin-gen 180 12. mai 1999. Den an-dre samtalen som politiet fant interessant, kom fra studiestedet til en av Per Pausts sønner. Sistnevnte var gift med Anne Orde-rud Paust. Heller ikke på dette stedet fikk politiet fast fisk.

I persondatabasen på nær 24 000 personer fant politiet også tidligere drapsdømte.

- Med så mange personer var ikke det så overraskende, sa lensmannsbetjenten ved Nittedal lensmannskontor.

ARNE COLLIANDER