Et stort antall nordmenn har ikke peiling på hva vanlige pensjonsuttrykk betyr, viser en ny meningsmåling.

Undersøkelsen er gjort av Norstat på vegne av Finans Norge og omtales i VG.

Den viser blant annet at selv om hele pensjonsreformens endringer er basert på uttrykket levealdersjustering, er det 55 prosent som ikke vet hva det betyr, eller som svarer feil.

Samtidig svarer kun 7 prosent riktig på hva innskuddsfritak er, og bare 15 prosent behersker begrepet kapitalforsikring.

– Målingen viser at svært mange ikke kjenner de vanlige begrepene vi bruker i vår kontakt med forbrukerne. Det er så alvorlig at vi rett og slett må gjøre noe med det, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge, organisasjonen til finansselskapene i Norge.

Organisasjonen har i samarbeid med Språkrådet laget en digital ordbok på over 100 ord, hvor folk skal få forklart hva de betyr. DNB, Nordea og KLP er blant åtte livselskaper som har vært med på samarbeidet.