Næringslivet frykter nedstengning – ber om nye tiltak