NVE: – Vi klarer ikke å utløse skred i Mannen

foto