Kripos hentet inn for tekniske undersøkelser ved Waras hjem