Koronakommisjonen overrasket over uenighet om intensivkapasitet