Lise Wulff er grunnlegger av «Skriket fra Naturen». Selv tror hun kuntprosjektet vil bidra til at folk blir mer miljøbevisste enn tidligere, skriver Aftenposten.

- «Skriket fra Naturen» er et miljørelatert kunstprosjekt, og en samtidstolkning av Edvard Munchs «Skrik». Munch selv skrev flere tekster om «Skrik» og at han følte et skrik fra naturen. Hans verker peker kanskje mer i retning av eksistensiell angst, men med miljøproblematikken vi står overfor i dag, så kan man med enkelthet dra denne paralellen, sier kunstner og grunnlegger av prosjektet, Lise Wulff.

Hun viser til at utryddelse av dyrearter, nedsmeltningene av polene og flom og jordras er urovekkende eksempler på at naturen er i ulage.

Miljøvernorganisasjonen Bellona har også engasjert seg i prosjektet, og Norges største datatreff, The Gathering, skal også bidra til å lage sine egne dataanimerte skrik, der man bruker tusenvis av bilder fra miljøet.

Innlemmet i Munch-året

I utgangspunktet tenkte Wulff å lage ett Skrik-bilde fra naturen.

- Det begynte veldig visuelt for meg. Jeg så for meg det ikoniske ansiktet på bakken. Skriket fra jorden, forklarer hun overfor Aftenposten.

Men etterhvert vokste prosjektet seg større og større, blant annet med bidrag fra Stine Lise Hattestad Bratsberg i Pure CSR.

- Vi tok kontakt med Munch-museet ettersom jeg ikke hadde lyst å bruke Munch-verk uten å ha flagget ideen for museet først. Direktør Stein Henrichsen fattet umiddelbart interesse for prosjektet og synes det var spennende. Det rullet videre og vi ble innlemmet i jubileiumsåret, forklarer Wulff.

I 2013 feires 150-årsdagen for Edvard Munchs fødsel. I løpet av året vil det bli arrangert en rekke kulturarrangementer for å feire Munch og hans kunstnerskap.

Samarbeider med FN

«Skriket fra Naturen» skal være med å skape en bevissthet rundt forbruket vårt, og det at vi alle kan bidra med noe, som å resirkulere, forklarer Wulff.

- Tror du prosjektet vil bidra til at folk blir mer miljøvennlige?

I vinterferien reiste kunstneren fra Asker til Nairobi i anledning FN miljøprograms generalforsamling. For første gang var alle FNs medlemmer representert i forsamlingen, og 60 miljøvernministre, inkludert Bård Vegard Solhjell, var tilstede.

- Det at man gjør noe konkret og fysisk, og tar bildet av det ferdige «Skriket» er en måte å snakke om Munch og miljø på. Og publikum er veldig velkomne til å dele sine Skrik-bilder på vår Facebook-sideog Instagram-konto, påpeker Wulff.

I sommerferien skal de forsøke å samle flere tusen mennesker på Norway Cup som skal stilles opp i en Skrik-formasjon og fotograferes fra luften.

- Vi har sendt ut informasjon til 13.000 lagledere og 40.000 deltakere fra over 50 forskjellige land og bedt dem bidra med sitt eget «Skrik».