Kravet om stengt grense skyldes den voldsomme tilstrømningen av asylsøkere i nord. Bare den siste uken kom 1113 asylsøkere til Norge over grensestasjonen Storskog. Aldri før har så mange kommet på én uke.

– Utfordringen med å stenge grensen er at det ikke løser noe problem. Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen sier at hvis noen ber om asyl, skal vi behandle sakene, sier Solberg til NTB.

– Det er en annen prosess som må til for at vi skal kunne si «du kan returneres, du kan ikke». Det må være en sorteringsmekanisme, legger hun til.

Tidligere Frp-leder Carl I. Hagen og andre Frp-politikere har krevd at grensen mot Russland må stenges.

Den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen drøftet saken fredag. Mandag reiser Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre til grensestasjonen ved Storskog.

Stort sett åpent

Norges grense mot Russland er også det europeiske grensesamarbeidet Schengens yttergrense. Solberg minner om at den norsk-russiske grensen er 196 kilometer lang.

– Det er viktig å huske på at mesteparten av den grensen er helt åpen, det er bare en liten del av den som er stengt med en bom, sier hun.

Det betyr i praksis at det vil være enkelt, men farligere for mennesker å krysse grensen et annet sted enn ved selve stasjonen på Storskog.

Solberg mener kravet om å stenge grensen er for lettvint.

– Det høres enkelt ut, men hva gjør vi hvis det står mennesker der i minus 10 grader? spør hun retorisk.

Politisk dialog

Solberg opplyser at Norge fortsatt satser på å løse konflikten via diplomatiske kanaler. Så sent som fredag var det samtaler på politisk nivå med russiske myndigheter i Oslo, erfarer NTB. Grensekommissærene fra de to landene har også hatt flere møter hvor asyltilstrømningen har blitt diskutert.

– Jeg opplever ikke at russerne er uvillige til å hjelpe til her. Jeg opplever at vi har en god dialog. Prosessen er fortsatt på gang, sier hun.

Likevel kan det bli nødvendig å gjøre noe med grensekontrollen på et senere tidspunkt, varsler statsministeren.

– Det kan tenkes at vi, fordi vi ikke kommer gjennom på andre måter, må være tøffere på dette. Men vi er ikke der nå, konstaterer Solberg.

Færre til Finland

Forholdet mellom Norge og Russland er iskaldt og preget av de gjensidige sanksjonene i kjølvannet av Ukraina-krisen.

Enkelte norske eksperter har ment at Russland bevisst har ført en politikk hvor mange asylsøkere – og også personer som Russland angivelig ønsker ut av landet – på ulike måter har blitt kanalisert mot den norske grensen.

Ett argument har vært at Finland har mottatt langt færre asylsøkere enn Norge hittil i år, og at Russland ifølge norsk, lokalt politi har utvist mange av asylsøkerne som kommer til den norske grensen.

Et annet argument har vært at Russland angivelig ikke lenger krever Schengen-visum for å slippe migranter ut av landet og mot den norske grensen.

NTB har gjentatte ganger forsøkt å få den russiske ambassaden til å kommentere disse påstandene, men foreløpig uten hell.