Forsvarsdepartementet: – Ingen kontakt om Nammo mellom Gram og Borten Moe før aksjekjøpet