Første nestleder i helse- og omsorgskomiteen, Kjersti Toppe (Sp), konfronterte Høie i Stortinget på tirsdag. Hun ville vite om regjeringen vil sikre en nasjonal oversikt over selvmord innen psykisk helsevern, og hvilke systemendringer regjeringen ser for seg for å forhindre selvmord under psykiatrisk behandling.

Den politiske diskusjonen utløses av Adresseavisens avsløringer rundt antallet som tar sitt liv mens de er i psykisk helsevern. Audun Otterstad (A) takket i Stortinget tirsdag journalistene i Adresseavisen – Mari K. By Rise og Lajla Ellingsen – for det han kalte gripende god journalistikk, der de virkelig har truffet spikeren på hodet når det gjelder et veldig alvorlig samfunnsproblem.

Les første saken i serien her: http://www.adressa.no/nyheter/innenriks/article9678039.ece

– Regjeringen har et overordnet mål om at færre personer skal ta sitt eget liv, og vil fortsette allerede påbegynte handlingsplaner. Det er etter min oppfatning det viktigste. Samtidig vil vi prioritere å gjennomføre tiltak vi vet virker, svarte helse- og omsorgsministeren.

Engelsk system

Tiltak som virker er ifølge Høie eksempelvis systemet NCI. Systemets hensikt er blant annet å etablere en nasjonal oversikt over omfanget av selvmord blant pasienter i psykisk helsevern og sentrale kjennetegn ved disse. Systemet er engelsk, og er utprøvd med gode resultater ved Sørlandet sykehus.

– Vi vil se på mulighetene for å implementere dette nasjonalt allerede i 2015, sa Høie og høstet bifall fra flere av deltagerne i debatten.

Helse- og omsorgsministeren ga dog ingen garantier, annet enn; å forbedre journalføringen, tettere oppfølging av etterlatte og tilrettelegging for et bedre samarbeid mellom de forskjellige institusjonene. Han påpekte at den høye selvmordsraten her i landet er et mørkt kapittel av velferdsstaten.

– Nå trenger vi ikke mer prøvedrift, men en landsdekkende kartlegging av selvmord i helsevesenet, uttalte Kjersti Toppe (Sp) fra talerstolen.

Åpen for innspill

Audun Otterstad (Ap) besteg også talerstolen tirsdag. Han sier til Adressa.no at han er glad for at helse- og omsorgsministeren tar Stortinget på alvor.

– Han er ikke helt fastlåst til den nåværende handlingsplanen, men er åpen for innspill, og det er bra, sier Otterstad.

Han bemerket seg Høies utspill om bedre ivaretagelse av etterlatte som dagens mest fruktbare melding fra talerstolen i denne saken.