Legemeldt sykefravær for psykiske lidelser økte med 16,4 prosent, skriver Nav i en pressemelding.

Sykdommer i nervesystemet økte med 7,9 prosent og «allment og uspesifisert» med 7,4 prosent. Samtidig er det langt færre som blir borte fra jobb på grunn av luftveissykdommer, 39 prosent færre enn i fjor.

– Vi ser fortsatt en økning i diagnoser som kan være ettervirkninger av korona. Disse diagnosene har ofte lang varighet og kan dermed påvirke sykefraværet i lang tid, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Mennene hadde et sykefravær på 3,7 prosent (opp 4 prosent) og kvinnene på 6,1 prosent (opp 4,9). Det høyeste sykefraværet finner man i helse- og sosialtjenester (6,8 prosent), mens den største økningen finner man i overnattings- og serveringsvirksomhet (øker 17,6 prosent til 4,8 prosent sykefravær).

Til sammen utgjorde sykefravær på grunn av psykiske lidelser over 1,8 millioner tapte dagsverk i tredje kvartal og utgjorde 25 prosent av det totale legemeldte sykefraværet. Det er særlig en økning blant folk mellom 30–34 år.

Høyest sykefravær er det i Nordland, med 5,5 prosent. Størst økning finner man i Oslo, men her er samtidig sykefraværet lavest i landet med bare 4,1 prosent.