Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) og kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) samarbeider om en leselyststrategi som skal få flere til å lese mer.

PISA-undersøkelsen fra 2018 viser at 15-åringer bruker mindre tid på å lese på fritiden enn tidligere. 68 prosent av guttene og 48 prosent av jentene oppgir at de bare leser hvis de må. Det var også en tydelig tilbakegang i leseferdighetene.

Regjeringen ønsker nå innspill til hva som skaper en kultur for lesing og inviterer til innspillmøter.

Leselyststrategien skal være klar på nyåret 2024.