Det er rådgivingsselskapet Mepex har vært inne i Oslo universitetssykehus for å se hva slags plast sykehuset bruker og kaster. Målet med prosjektet har vært å finne ut hvordan plastbruken ved sykehusene kan reduseres og mer plast kan gjenvinnes.

Et av hovedfunnene er at det kastes 400 tonn ubrukte produkter i året. I tillegg bruker man om lag 1300 tonn engangshansker i året.

– Her er det mye å ta tak i. Dette er ikke bare en problemstilling ved Oslo universitetssykehus, men gjelder alle sykehusene i landet, sier administrerende direktør i Helse sør-øst, Terje Rootwelt.