- Nå er situasjonen så alvorlig at vi må sette inn tiltak

foto