Internasjonal oppmerksomhet rundt omikron-utbruddet i Oslo