Oslo universitetssykehus fikk 75 prosent flere henvendelser etter nyheten om superstjernens operasjoner, skriver Aftenposten.no.

Også St. Olavs Hospital merker økt pågang.

I midten av mai ble det kjent at den berømte skuespilleren og FN-ambassadøren Angelina Jolie (37) hadde valgt å fjerne brystene etter en gentest. Testen avdekket at Jolie var bærer av en arvelig genfeil som gir svært høy risiko for å utvikle brystkreft og eggstokkreft.

Norske kvinner kan få utført den samme genetiske kartleggingen ved sykehus i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Avdelingene for medisinsk genetikk melder nå om økt pågang i kjølvannet av den massive medieoppmerksomheten rundt Jolie.

– Da nyheten sprakk på den måten, tenkte vi at det kom en effekt. Og den kom. I mai og juni hadde vi en økning i henvendelser for arvelig kreft på 75 prosent for arvelig kreft, sier Ketil Heimdal, seksjonsoverlege ved avdeling for medisinsk genetikk ved Oslo universitetssykehus.

Lengre ventetid

Avdelingen er ikke bemannet for å håndtere så mange pasienter, og resultatet er lengre ventetid. Ventetiden ligger allerede på cirka ett år, men prioriterte pasienter kommer til på få uker.

Også Haukeland universitetssykehus og St. Olavs Hospital melder om en betydelig økning i antall henvisninger for arvelig kreft, en oppgang på cirka 20 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Brystkreft utgjør cirka to tredjedeler av sakene.

– Noen pasienter nevner at de har lest og hørt om Angelina Jolie, og lurer på om de kan ha samme eller lignende genfeil, bekrefter Lars Fredrik Engebretsen, leder for seksjon for klinisk genetikk på Haukeland Universitetssykehus.

– Trigget av Jolie

Inga Bjørnevoll, seksjonsleder på medisinsk genetisk poliklinikk ved St. Olavs Hospital, tror oppmerksomheten rundt Jolie kan ha fått norske kvinner til å gjøre noe de lenge har utsatt.

– Henvisningene kommer fra folk som har opphopning av kreft i familien, og som har tenkt på det en stund. Medieoppmerksomheten rundt Jolie kan ha trigget dem til å ta kontakt, tror Bjørnevoll.

Rundt 2800 norske kvinner får brystkreft hvert år, og minst fire prosent av all brystkreft er arvelig. For å komme til genetisk veiledning trenger man henvisning fra lege. Sykehuset kartlegger så familiens sykdomshistorie.

– Jo flere personer med samme kreftdiagnose og jo yngre alder ved sykdomsdebut, jo større er sannsynligheten for at det dreier seg om arvelig kreft, sier Engebretsen.

Flere fjerner bryst

Er man i risikogruppen, blir det tatt en blodprøve, som vil avdekke om man har de såkalte kreftgenene, BRCA1 eller BRCA2. Mens «vanlige» kvinner har 10 prosent risiko for å utvikle brystkreft, er risikoen for personer med genfeil 60–80 prosent. Alle som gentester seg er pålagt samtale med genetisk veileder. Kvinnen må deretter ta stilling til hva hun vil gjøre; gå til hyppige kontroller eller operere bort organ. Hver familie blir vurdert individuelt, og kirurgene utfører vanligvis ikke mastektomi på kvinner som er yngre enn 35 år.

– Flere og flere velger å fjerne bryst, det er den måten vi senker kreftrisikoen mest, sier Engebretsen.

Engebretsen roser Jolie for åpenheten, og synes det er positivt at flere kvinner gentester seg.

– Det er tøft å gjøre det Angelina Jolie har gjort. For kvinner som vurderer å fjerne organ, kan det virke mindre skremmende når en så profilert person har gjort det.