Dark Room har forbindelser til storaksjon i Trøndelag