Hennes åremål går ut 31. desember i år, og hun søker ikke om å få stillingen på ny, melder Vårt Land.

Svarstad Haugland startet som fylkesmann i Oslo og Akershus, så statsforvalter i Oslo og Viken og til sist statsforvalter i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus.

KrF-politikeren er tidligere lærer. Hun var sentral i to av regjeringene til Kjell Magne Bondevik (KrF), da hun fra 1997 til 2000 var barne- og familieminister, og fra 2001 til 2005 var kultur- og kirkeminister.