Antidrone-systemer har vært hyllevare i mange år. Forsvaret har ikke bestemt seg for system eller leverandør

foto