Høie vil legge ned akuttkirurgien ved Odda sjukehus