Statsministerens kontor skal ikke tilbake til Høyblokka