Arbeiderpartiet har mottatt et nytt varsel om Trond Giske fra 2014