Trondheim vurderer politianmeldelse etter importsmitte