– Jeg har bedt juristene i departementet se på om Islamsk Råd er i stand til å ivareta vilkårene for bevilgningen de har fått av et enstemmig Storting, sier Hofstad Helleland.

Nå har hun i tillegg innkalt Islamsk Råd Norge (IRN) til et møte etter at det mandag ble kjent at den eneste kvinnelige ansatte i organisasjonen bærer det ansiktsdekkende sløret nikab.

– Jeg har innkalt IRN til et møte for å høre deres vurdering av den alvorlige situasjonen de har satt seg selv i, sier kulturministeren til NTB.

Søkte penger til ny stilling

Hun sier invitasjonen blir sendt allerede onsdag.

– Jeg har ikke noen mening om kvalifikasjonene til kvinnen som er ansatt, men jeg ser fram til å høre hvordan de opplever den tverrpolitisk svekkede tilliten organisasjonen nå møter, sier kulturministeren

Ansettelsen av Leyla Hasic (32) ble gjort mulig etter at et enstemmig Storting høsten 2015 vedtok å øke statsstøtten til IRN fra 816.000 til 1,3 millioner kroner. Det var IRN selv som søkte om ekstra penger til en ny stilling.

Formålet med driftsstøtten på denne posten i statsbudsjettet, som omfatter Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges Kristne Råd og Islamsk Råd "knytter seg særlig til de oppgaver som organisasjonene har som brobyggere og paraplyorganisasjoner på tros- og livssynsfeltet, deres arbeid med dialog internt, og i relasjon til andre tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offentlige", heter det i budsjettet.

I utlysningen , som fortsatt kan leses på nettet, ble det søkt etter en administrasjonskonsulent/kontormedarbeider med ansvar blant annet for å utvikle systemer for intern og ekstern kommunikasjon og vedlikehold av hjemmeside og sosiale medier.

Skal ikke fronte IRN

Tirsdag kveld ble det klart at Norges største muslimske menighet med 9,400 medlemmer, Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina trekker seg fra Islamsk Råd. Også Albansk Islamsk Kultursenter, med sine 4.200 medlemmer, vurderer å melde seg ut, og de har nå frosset sitt medlemskap, ifølge VG.

IRN selv har avvist at Leyla Hasic skal fronte organisasjonen utad, og avfeid kritikken av ansettelsen.

– Dette er en kontorjobb. Jeg synes det er utrolig at de samme menneskene som er så opptatt av ytringsfrihet, reagerer på at en kvinne med nikab kommer seg ut av huset og deltar i arbeidslivet, sa generalsekretær Mehtab Afsar til TV 2 tirsdag kveld.

– Full splittelse

Klassekampen skriver tirsdag at det går mot full splittelse i organisasjonen og anonyme kilder sier til avisen at flere moskeer nå drøfter om de skal bryte ut og starte en ny organisasjon. Tidligere i år boikottet fem moskeer styrevalget i organisasjonen. Til sammen representerer disse moskeene mellom 20.000 og 25.000 av den totale medlemsmassen

Islamsk Råd ble opprettet i 1993 og er en paraplyorganisasjon som i dag representerer 42 islamske trossamfunn med vel 82.000 medlemmer, ifølge organisasjonen selv. Rådet sprang i sin tid ut av "Det islamske forsvarsråd", som ble opprettet for å protestere mot den britiske forfatteren Salman Rushdie bok Sataniske vers, en bok som sørget for at Rushdie fikk en dødsdom over seg fra den daværende lederen av Iran Ayatollah Ruhollah Khomeini.