Mollekleiv mener Norge beveger seg i et grenseland når den arbeider for å kunne sende tusenvis av asylsøkere til noen av klodens mest blodige konfliktområder.

Han vil ikke gå inn på enkeltvurderinger av regjeringens omstridte returdestinasjoner, men gjør ett unntak:

– Libya. Alt er verre enn det det var. Det gjelder graden av beskyttelse, graden av voldsbruk og konfliktnivået. Ekstremgrupper har etablert seg, menneskehandlere er svært aktive. Flyktninger fra hele Afrika og Midtøsten sluses gjennom Libya. Våre folk på bakken rapporterer hver dag om virkeligheten. De som sitter i Oslo sentrum og sier det er trygt i Libya, bør ta seg en tur ut i virkeligheten og se hva de snakker om, sier Mollekleiv.

Forbundet med høy risiko

Presidenten i Røde Kors fastslår at Norge må bære bærer et betydelig ansvar for folk som sendes ut.

– Det er lett å kritisere andre land for brudd på konvensjoner og menneskerettigheter. Men Norge bærer selv et betydelig ansvar ved å sende folk til usikre områder. Jeg vil komme med en sterk oppfordring til regjeringen og Stortinget om å sikre at Norge selv følger internasjonale konvensjoner, sier Mollekleiv.

- Et valg

Røde Kors har egne folk og søsterorganisasjoner inne i de fleste av konfliktområdene i verden. Også på stedene der Norge nå vil øke returene av asylsøkere.

– Det å velge, for det er et valg, å etablere rutiner for utsendelser til områder fordi det finnes noen små lommer i landene som erklæres som sikre, er forbundet med høy risiko. Det betyr nemlig ikke at områdene er sikre i morgen. I mange av disse konfliktene skifter konfliktlinjene fra time til time og alliansene endrer seg over natten. Det er helt avgjørende at de som sender folk tilbake til disse områdene med stor sikkerhet – og gode marginer – vet at dette er trygt og at folk blir ivaretatt, sier Mollekleiv.