Antall passasjerer på Avinors lufthavner økte med 10 prosent i 2021