Ap og Sp åpne for ny vurdering av vernede vassdrag