Helgesen: – Viktig med tiltak mot dårlig luftkvalitet