Byråd Kjetil Lund utnevnt til vassdrags- og energidirektør