20-åring for retten – tilsto overgrep mot en rekke mindreårige jenter