– Det er nødt til å bli lettere å få hjelp raskt, uten at du har en tung diagnose, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) til kanalen.

– Vi kommer med penger både til kommunerammen, som kommunene selv disponerer, men også med tilskuddsmidler fra mitt budsjett, fortsetter hun.

Pengene kommer i forbindelse med regjeringens ferske opptrappingsplan for psykisk helse. Den skal vare i ti år, og det følger 3 milliarder kroner med planen. 1 milliard skal brukes til å bygge opp og styrke lavterskeltjenestene i norske kommuner.

En av satsingene som nå får 5 millioner kroner, er det nyoppstartede tilbudet Trondheimshjelpa. Det er et tilbud som skal forebygge og fremme helse for barn og unge i Trondheim.

– Vi tar selvfølgelig imot dette med stor glede, men om det holder, er jeg litt usikker på. Nå har vi nettopp startet, og vi ser at behovet sånn som det er nå, er mer enn vi klarer å dekke, sier avdelingsleder Kristin Myrvaagnes.