Ifølge avisa sier hun rett ut at hun mener at alle norske rovdyr bør skytes.

– Jeg mener vi ikke trenger dem, og er generelt opptatt av at vi må ivareta næringsinteressene. Rovdyrene gir oss ingen verdiskaping. Det gjør landbruk og reindrift. Jeg skulle gjerne sett at mitt Høyre vektla næringsinteressene høyere, sier Laila Davidsen til Dagbladet.

Hun ønsker å være et talerør for næringsinteressene i distriktene, uavhengig av hva som er offisiell politikk fra Høyre. Davidsen sier til avisa at hun skjønner at uttalelsene er kontroversielle.

Hun er blant annet opptatt av at rovdyrforliket fra 2011 blir fulgt opp. Forliket innebar blant annet at bestandsmålet for gaupe og jerv skulle videreføres, ifølge NRK. Davidsen er særlig opptatt av jerv, og hun sier det er mye mer jerv enn hva bestandsmålet sier vi skal ha.

Statssekretær Lars Andreas Lunde (H) i Klima- og miljødepartementet mener regjeringen gjør mye med rovdyrproblematikken.

Les også: -Jeg er 90 prosent sikker på at valpen min er tatt av ulv

– Jeg vet at mange er utålmodige når det gjelder ekstraordinære uttak, særlig på grunn av jerven, men vi mener det først er utpå våren det er mest effektivt å drive ekstraordinære uttak i regi av Statens Naturoppsyn. Det betyr at det vil bli gjort uttak utover våren der man ser at det er store behov, og det avhenger blant annet av hvor tapene har vært store i året som gikk, sier han til Dagbladet.