Onsdag og tirsdag ble det registrert henholdsvis 98 og 102 nye søknader om asyl fra ukrainske borgere.

UDI begynte å oppgi oversikt over ukrainske asylsøkere til Norge den 25. februar. Siden da har det kommet 21.927 søknader.