Norges idrettsforbund offentliggjorde beslutningen om å frata Besseberg hedersbevisningen på et pressemøte onsdag.

I vedtaket heter det at Besseberg, gjennom å ha erkjent kritikkverdige forhold i retten, har skadet idrettens anseelse.

Besseberg ble nylig felt på nesten alle tiltalepunkter og dømt til tre år og en måneds fengsel for grov korrupsjon fra tiden som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Han har anket dommen.

78-åringens advokat Mikkel Toft Gimse reagerer sterkt på beskjeden om at Besseberg ikke får beholde æresmedlemskapet.

– Anders Besseberg er ikke kjent med dette. Vi reagerer på at han ikke er blitt kontaktet, men får vite om dette fra media, skriver Toft Gimse til NTB og utdyper:

– Besseberg understreker at dommen mot ham ikke er rettskraftig og ser dette som en del av forhåndsdømmingen mot seg.

Svarer på advokatkritikk

Fungerende idrettspresident Arne Bård Dalhaug opplyste i etterkant av korrupsjonsdommen at idrettsforbundet ville gjøre en vurdering av Bessebergs æresmedlemskap.

Onsdag sier han til NTB at beslutningen om å trekke tilbake hedersbevisningen ikke har sammenheng med den videre gangen i rettssaken.

– Vi har ikke knyttet denne beslutningen opp mot den videre gangen i rettssaken. Basert på de retningslinjene som foreligger for utdelingen, ble han tildelt dette i 2013. Basert på det som nå foreligger, er det besluttet at grunnlaget ikke foreligger lenger, sier Dalhaug.

På kritikken rundt at Besseberg ikke er kontaktet, sier den fungerende idrettspresidenten:

– Den korte versjonen er at vi ikke har hatt noen dialog med Besseberg rundt dette vedtaket. Det er et vedtak styret fattet i går, basert på de fakta vi har fått i saken og den dommen som er avsagt.

Måtte ha tid

Dalhaug sier det var nødvendig for idrettsstyret å reagere, samt at beslutningen er fattet på selvstendig grunnlag.

Besseberg ble tildelt æresmedlemskapet i NIF allerede i 2013, men mottok ikke prisen før i 2015. I begrunnelsen for å tildele den tidligere skiskyttertoppen hedersbevisningen het det:

«Anders Besseberg har fra 1988 til i dag hatt tillitsverv i det internasjonale skiskytterforbundet, først i ulike tekniske komiteer, og som president fra 1993. Han har bidratt til å utvikle skiskytteridretten, både som konkurranseform og som TV-idrett».

To æresmedlemskap

Besseberg er også én av tre æresmedlemmer i Norges Skiskytterforbund. Det ble han allerede i 2001. Legenden Ole Einar Bjørndalen og Ole Jacob Bangstad er de to andre.

Skiskytterpresident Arne Horten har innrømmet at uavhengig av anken og den videre rettsprosessen er flere av episodene Besseberg har erkjent i retten uakseptable.

Det er ikke kjent om skiskytterforbundet også vil frata Besseberg æresmedlemskapet.