Det er i en flertallsmerknad i forbindelse med behandlingen av et representantforslag fra SV at stortingsflertallet kommer med disse signalene.

Konkret bes Sandberg om ikke å benytte dispensasjonsadgangen i deltakerloven for at industrien kan eie kystfiskefartøy – før nærmere avklaringer er foretatt med Stortinget.

– Det er ingen tvil om at Stortinget har gitt Sandberg en ørefik i denne saken, sier næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp) til NTB.

Sandberg fikk mye oppmerksomhet i mediene nylig for sin oppfordring til kvinner om å gi en «god gammeldags ørefik» til menn som trakasserer.

– Snikliberalisering

Men tirsdag handlet det om fisk i Stortinget, og både Arbeiderpartiet og SV mener merknadens budskap er tydelig.

– Det er bra at stortingsflertallet nå setter foten ned for fiskeriministerens forsøk på å uthule og snikliberalisere fiskeripolitikken, sier Aps næringspolitiske talsperson Terje Lien Aasland.

Merknaden strammer inn statsrådens myndigheter og fullmakter, ifølge SVs Torgeir Knag Fylkesnes.

– Lenge har Sandberg liberalisert store deler av fiskeripolitikken mot Stortingets uttrykte ønske. Nå sier Stortinget stopp på en måte som ikke kan misforstås, sier han.

Fortsatt tillit

En samlet næringskomité ber dessuten regjeringen om å legge fram en egen stortingsmelding om fiskeripolitikken. SV, Ap og Sp foreslo også at endringer i regelverk og praksis i deltakerloven og havressursloven skulle stilles i bero i påvente av stortingsmeldingen, men dette er det ikke flertall for.

Sandberg nøyde seg tirsdag med å registrere at han fortsatt har tillit som fiskeriminister.

– Ap, Sp og SV har ikke nådd fram med sin mistillit og sitt ønske om å endre arbeidsforholdet mellom lovgivende og utøvende makt, sier han.

– Jeg har sagt til Stortinget at jeg skal fremme en stortingsmelding. Dette vil jeg selvfølgelig følge opp, uttaler Sandberg.

– Prinsipielt spørsmål

Bakgrunnen for den siste konflikten er anklager om at Sandberg har tatt seg til rette og snikinnført nye regler i fiskeripolitikken.

– Senest skjedde dette da han ga dispensasjon til en fiskebedrift i Vesterålen til å kjøpe kystfiskefartøy. Tidligere har adgangen til å gi dispensasjon kun vært knyttet til havfiskefartøy. Å avvike fra denne regelen er et så viktig prinsipielt spørsmål at Stortinget burde fått det til behandling, sier Aasland.

Flertallet i komiteen sier de er negative til at Sandberg ga dispensasjon i den såkalte «Klo-saken», hvor det ble åpnet for at industrien kunne kjøpe kystfiskefartøy, påpeker Fylkesnes.

– Sandberg gjør klokt i å følge stortingsflertallets merknad når han behandler klagene i den såkalte «Klo-saken», uttaler Pollestad.

Fiskeriministeren har selv avvist anklagene om at han tyr til snarveier for å endre deltakerloven for fiske. Sandberg har flere ganger slått fast at deltakerloven ligger fast, og at det ikke er grunn til bekymring knyttet til oppkjøp fra utenlandske aktører.