Fylkeslegen skal granske smitteutbrudd på Hurtigruten