Gjester fra fem fylker på konferanse – mistanke om omikronsmitte