Stortinget sa ja til tvungen lønnsnemnd - Unio vil ta omkamp neste år