– Dette budsjettet løser ikke de store sosiale problemene folk opplever, sier Mimmi Kvisvik i en epost til NTB.

Hun er forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO), Norges største fagforening for sosialarbeidere, der medlemmene jobber i Nav, barnevernet, skolesektoren, helsevesenet og tjenester innen psykisk helse og rus.

– De ser hvor skoen trykker. Statsbudsjettet mangler en tydelig krisepakke mot fattigdom, sier hun.

Hun sier til Dagsavisen at det er på overtid å øke de laveste trygdeytelsene.

– Nå er det mange som har det ekstremt krevende. De sosiale problemene vokser. Da trenger vi en tydelig sosial profil og en helhetlig sosialpolitikk. Gjør vi ikke noe med de voksende forskjellene nå, kan samfunnet vårt bli drastisk forandret i løpet av kun få år, sier Kvisvik.