Stavanger kommune vil ha 132.682 innbyggere ved årsskiftet, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det betyr en folkevekst på 0,4 prosent i 2015. Det er den laveste folkeveksten siden år 2000, ifølge rådgiver Einar Skjæveland i Stavanger kommune. Den store endringen er at nettoinnflytting fra utlandet er kraftig redusert, skriver Stavanger Aftenblad.

Antallet arbeidsplasser i er gått kraftig ned, og da særlig innen olje og gass.

Da arbeidsmarkedet var på det heteste for noen år siden, var det ifølge Skjæveland nettinnflytting på 1.300-1.400 i året. I år er det flere som flytter ut enn som flytter inn til kommunen.

Ifølge Skjæveland gjelder den samme utviklingen på Nord-Jæren, som har felles arbeidsmarked med Stavanger.