Venstre fremmer denne uken et representantforslag der de ber regjeringen om ikke å åpne for generell bevæpning i politiet.

- Vi tror konsekvensen er at politiet vil miste sitt sivile preg, og at det kan oppstå flere, ikke færre, farlige situasjoner, sier Venstres justispolitiske talskvinne Iselin Nybø til NTB.

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) sendte i august i fjor ut på høring et utkast til ny våpeninstruks for politiet. I forslaget åpner regjeringen for en generelle bevæpning av politiet.

Sivilt preg

Venstre mener det er viktig å holde på Norges lange tradisjon for å ha et sivilt og ubevæpnet politi.

- En av kvalitetene ved vårt samfunn er den høye tilliten borgerne har til hverandre og myndighetene. Politiet er blant de institusjoner som et godt samfunn er avhengig av, og som selv er avhengig av tillit fra borgerne, utdyper Nybø.

Nybø er også svært kritisk til at det foreslås å overlate til politiet å selv kunne avgjøre om det skal innføres generell bevæpning eller ikke i et politidistrikt eller særorgan.

- Politiets rolle og oppgaver i et rettssamfunn er i høyeste grad et spørsmål for de folkevalgte, sier Nybø.

Svensk statistikk

Norge er i dag det eneste landet i verden som ikke har et politi med full bevæpning.

- Forskning fra Politihøyskolen viser at politiet i Sverige skyter seks ganger så ofte som her til lands sett i forhold til befolkningsmengde. Én person dør hvert år, og åtte personer blir skadd av politiskudd. Hvert tiende skudd fra svensk politi er vådeskudd som er resultat av feil håndtering av våpen, påpeker Nybø.

Hun mener dagens ordning med «framskutt lagring», der patruljene oppbevarer skytevåpen nedlåst i kjøretøyet, er tilstrekkelig.

Motstand

Høringsfristen gikk ut tirsdag. Høringsrunden viser at en rekke tunge politiinstanser også vender tommelen ned for forslaget.

Blant dem som er kritiske til forslaget, er Norges Politilederlag, Politihøgskolen, Hovedverneombudet for politi- og lensmannsetaten, Det kriminalitetsforebyggende råd, LO og akademikerforeningen Samfunnsviterne.

Venstre er ikke alene om å ha flagget motstand på Stortinget. Også Kristelig Folkeparti (KrF) har varslet at de vil ta saken til Stortinget dersom instruksen blir vedtatt, og Arbeiderpartiet har programfestet at de er imot generell politibevæpning.