Bosnia-flyktninger klarer seg like bra som nordmenn