Mener Norge bør få 440 flere studieplasser for medisinstudenter

foto