Ifølge Klassekampen inngår Bring kontrakter med sjåfører som selv må kjøpe uniform og betale for foliering av bilen. Bilen kan ikke brukes til annet enn Bring-oppdrag, men budet garanteres ingen inntekt.

Persen mener Bring-budene aldri skulle vært selvstendig næringsdrivende, og vil utforme regler som gjør den typen kontrakter ulovlige.

– Det handler om at de ikke har makt over sin egen arbeidsdag. Da er prinsippet at de skal kategoriseres som arbeidstakere med de rettigheter og de plikter som følger, sier hun.

Bring er en del av Posten, som er heleid av Nærings- og fiskeridepartementet. Departementet skriver at det er en «selvfølge at både Posten og alle andre i norsk arbeidsliv følger lover og reguleringer. Som eier har vi klare forventninger til Posten og de øvrige selskapene».

Postens konsernsjef Tone Wille sier hun skal se på avtaleverket og vurdere betalingen, ifølge Klassekampen.

Persen mener lovverket i dag ikke er godt nok til å avgjøre om kontrakten er ulovlig.

– Det er det arbeidet vi holder på med og kommer med til høsten, sier hun.

Sammen med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) ønsker Persen å rydde opp i varebilsektoren ved blant annet å styrke retten til hele, faste stillinger og begrense muligheten til innleie, lage handlingsplan mot sosial dumping og utrede kjøre- og hviletidsbestemmelser og løyveplikt for varebilsektoren.