89 smittede i Oslo siste døgn – seks færre enn snittet for de sju foregående dagene