I et intervju anklager han også norske myndigheter for å «avnasjonalisere» tsjekkiske barn som er tatt hånd om av barnevernet, skriver VG.

Bakgrunnen for saken er at en kvinne med tsjekkisk bakgrunn ble fratatt omsorgen for sine to sønner av norsk barnevern i 2011. Striden mellom norske myndigheter og den biologiske moren har flere ganger blitt omtalt i tsjekkiske medier.

– Guttene er i fosterfamilier, som ligner Lebensborn. Moren deres får treffe dem i 15 minutter to ganger i året, og hun får ikke lov til å snakke tsjekkisk til dem, hevder presidenten i et intervju med det tsjekkiske mediehuset Blesk søndag.

Presidenten anklager norske myndigheter for å frata barna deres tsjekkiske arv.

– Det norske systemet oppdrar dem til å bli unge nordmenn, sier Zeman.

Kjetil Moen, ekspedisjonssjef i barnevernavdelingen i Barne- og likestillingsdepartementet, sier dette om saken:

– Uttalelsene faller på sin egen urimelighet, og jeg ønsker derfor ikke å kommentere dem spesifikt, sier han til VG.

Nazi-Tysklands «Lebensborn»-program ble grunnlagt av Heinrich Himmler under andre verdenskrig for å drive rasehygiene. Målet var å styrke den nordiske rases andel i det tyske folk.