Lørdag kveld var den 53 år gamle kvinnen fortsatt savnet, tross stor leteinnsats i Seljordsvatnet dagen igjennom. Politiet og Røde Kors gjenopptar søkene søndag. Da skal det settes inn sonar i søket, opplyser Sør-Øst politidistrikt etter at søkene var avsluttet lørdag kveld.

To unge menn på 19 og 20 år er bekreftet døde etter ulykken. Etterforskningen så langt har dessuten avdekket at de to var med i et følge på seks personer, inkludert læreren, som var på vei over vannet i en liten 14 fots fritidsbåt med påhengsmotor til lærerens hytte.

Båten var 15 meter fra land da bølger slo innover slik at den tok inn vann.

- Fire av personene i båten klarte å komme seg i land, deriblant den savnede læreren, mens to ble liggende i vannet. Savnede søkte da tilbake til de to i vannet og ble sist sett på vei mot disse, opplyser lensmann Sigrid Dahl i Bø og Sauherad i Telemark.

Bar ikke redningsvest

Politiet har parallelt med søket etter kvinnen etterforsket hendelsen. Hendelsesforløpet over er blant annet basert på avhør av de overlevende, og legges til grunn av politiet som hva som faktisk skjedd.

Båten som ble brukt, er funnet og sikret.

- En av de omkomne hadde på seg redningsvest, en hadde ikke. Savnede hadde ikke på seg redningsvest, opplyser Dahl.

Hovedredningssentralen Sør-Norge har tidligere opplyst at ingen av de seks i båten hadde redningsvest på seg da ulykken skjedde.

Alle de seks i båten var tilknyttet Nome og Bø voksenopplæring, men de hadde høstferie og dro på tur i privat regi da ulykken skjedde. Skolen har 180 elever og gir blant annet norskopplæring for nyankomne flyktninger.

Flyktning døde

Den ene av de to omkomne kom til Norge som enslig mindreårig flyktning. Den andre var i familie med flere av de andre som også var i båten.

Tre personer klarte å berge seg i land etter at båten kantret. Ved riksvei 36 fikk de stoppet Arne Moen, som var den første som kom til stedet. Han ringte nødetatene og tok de tre inn i bilen så de fikk varmet seg.

- De var kalde etter å ha sprunget gjennom skogen. Det må ha vært litt av et drama ute på vannet, sier Moen til Varden.

- De sa at det kom bølger over båten og at den hadde kantret. Ut over dette fortalte de ikke så mye. De var knekt, stakkars, fortsetter han.

Det ble satt krisestab i tre kommuner etter ulykken: I Seljord, hvor ulykken skjedde, i Bø hvor de seks involverte bodde, og i Nome, kommunen hvor de jobbet og gikk på skole.