– Vår hverdag er en helt annen enn den spesialisten bak murene skisserer, sier allmennlege Bernt Østensen ved Valentinlyst legesenter.

I Adresseavisen tirsdag, uttalte psykiatrioverlege Arne E. Vaaler ved St. Olavs Hospital at for mange nordmenn går på antidepressiva.

I dag er det over 300 000 personer som går på antidepressive legemidler i Norge.

- Mye skjulte depresjoner

Psykiatrioverlege Vaaler mener norske leger bør være mer varsomme med å skrive ut antidepressiva til pasienter, og han frykter at mange blir gående på slike legemidler i altfor lang tid.

– Det er en for generell og lettvint måte å uttale seg på av en overlege, protesterer Bernt Østensen som drevet med allmennpraksis i over 40 år.

Han mener antidepressiva kan hjelpe enkelte pasienter i årevis.

– Det er mye skjulte depresjoner blant eldre, som hjelper med små doser av antidepressiva, sier allmennlegen.

– Gjør jobben vår vanskeligere

Psykiatrioverlege Vaaler påpekte også at antidepressiva kan gi alvorlige bivirkninger som forverret depresjon og selvmordstanker.

Allmennlege Østensen er irritert og bekymret for at pasienter som leser avisen blir redde og ikke tør å ta medisinen sin.

– Vaaler gjør jobben enda vanskeligere for oss enn den er. Det er jo ikke slik at vi gir ut antidepressiva i hytt og vær! Vi samtaler med pasientene, og etter en nøye vurdering kan vi gi ut medisiner av den typen Vaaler sikter til.

– Bivirkninger har vi av alle medisiner, og vi gjør pasienter oppmerksomme på dem. Dersom pasienten får bivirkninger, slutter vi med medisinen, sier han.

Bedre enn valium

Allmennlegen er heller ikke enig med Vaaler i at personer med lette depresjoner har mindre effekt av antidepressiva.

– Det er ikke min erfaring. Ofte er slik at pasienter med lette depresjoner kommer hit fordi de ikke blir prioritert av spesialhelsetjenesten.

– En rekke pasienter som går på antidepressiva og prøver å slutte, får et dårligere liv. Vi prøver å følge de retningslinjene Vaaler skisserer – det vil si å slutte med medisinen innen et halvt år, men da er det mange som får redusert livskvalitet.

– Vi bruker også disse preparatene i forbindelse med angst, og hvis moderne antidepressive legemidler reduserer angsten, er det mye bedre å gå på dem enn B-preparater som for eksempel valium. De er virkelig vanedannende, sier allmennlegen.

– Ikke dokumentert

– Dersom en pasient med lettere depresjon, som har gått på antidepressiva i lang tid, får redusert livskvalitet etter å ha sluttet med dem, skyldes det trolig avhengighet av medikamentene. Det finnes overhodet ingen dokumentasjon på at antidepressiva virker på lette depresjoner, sier psykiatrioverlege Vaaler.

– Jeg kan ikke utelukke at enkelte pasienter har effekter av medisinen over lang tid, men jeg mener det er for mange som bruker disse legemidlene i dag.

Vaaler presiser at han ikke ønsker at norske leger skal slutte helt med å skrive ut antidepressive legemidler.

– Jeg mener heller ikke at personer skal slutte å få behandling, men de bør få en riktigere behandling. Personer med lettere depresjoner har mye bedre av psykoterapi og samtalebehandling.

– Og dette er ikke en kritikk mot allmennleger. Kritikken er like fullt rettet mot spesialhelsetjenesten. Det er et forsøk på å få en mer nøktern bruk av antidepressiva generelt, svarer Vaaler på kritikken fra allmennlege Østensen.

Halvert omsetning

Tall fra Reseptregisteret viser at den årlige omsetningen av antidepressiva i Norge er redusert fra 648 til 284 millioner kroner de siste åtte årene.

I samme periode har antallet personer som bruker disse legemidlene økt med 20 000.

Årsaken til omsetningsfallet er at de mest solgte antidepressive legemidlene i Norge, Cipraplex og Efexor, har mistet patentet. Legemidlene har derfor fått konkurranse fra billigere «kopipreparater» på markedet.

– Disse generiske preparatene inngår i et prisregulerende tiltak kalt trinnpris, som Statens legemiddelkontroll iverksetter, sier Christian Berg, seniorrådgiver i Nasjonalt folkehelseinstitutt.

– Vi finner igjen den samme tendensen innenfor kolesterolsenkende midler. Der øker også antall brukere, mens omsetningen i kroner går kraftig ned, påpeker han.