Kjerkol møter kommuner om koronahåndtering og -tiltak